Σχεδιασμός Θεραπείας

Πριν τη θεραπεία με εμφυτεύματα προηγείται λεπτομερής εξέταση του ιατρικού ιστορικού, του στόματος και συζήτηση των επιθυμιών και προσδοκιών του ασθενή. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη ακτινογραφική εξέταση, λήψη φωτογραφιών και συνήθως κατασκευή εκμαγείων-μοντέλων του στόματος του ασθενούς. Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται αναλυτικά, πριν την έναρξη της θεραπείας για πιθανά προβλήματα που μπορεί να έχει η χρήση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.

Σε περίπτωση που τα δόντια υπάρχουν στο στόμα εξετάζεται προσεκτικά η δυνατότητα διάσωσής τους σαν εναλλακτική της λύσης των εμφυτευμάτων. Για το σκοπό αυτό αφιερώνουμε όσο χρόνο χρειάζεται συζητώντας μαζί σας για τις δυνατότητες και περιορισμούς, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της τελικής θεραπείας.

Σκοπός δεν είναι η γρήγορη θεραπεία αλλά η ασφαλής και προβλέψιμη που θα διατηρηθεί πολλά χρόνια με τη σωστή συντήρηση. Γενικά, τα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας με εμφυτεύματα είναι διεθνώς πολύ υψηλά, ξεπερνώντας το 95% σε μελέτες που φθάνουν τα 15 χρόνια. Στο ιατρείο μας χρησιμοπούμε μόνο δοκιμασμένα εμφυτεύματα με ισχυρή βιβλιογραφική υποστήριξη, όπως το Ελβετικό σύστημα εμφυτευμάτων της Straumann, πρώτο σε χρήση παγκοσμίως.

Σχετικά άρθρα: