Πολιτική ραντεβού

Όταν κλείνετε ραντεβού τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου, θα σας ζητηθεί να προκαταβάλετε ένα μέρος ή το σύνολο του ποσού του ραντεβού σας. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί το φαινόμενο της μη εμφάνισης (non show), η της μη έγκαιρης ειδοποίησης ακύρωσης του ραντεβού σας.