Ανάπλαση οστού γύρω από εμφυτεύματα

Πολλές φορές δεν υπάρχει επαρκές οστό για την ασφαλή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε το απαιτούμενο οστό κάνοντας ανάπλαση της γνάθου με οστικά μοσχεύματα. Η εφαρμογή μικροχειρουργικών τεχνικών αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας και μειώνει την ταλαιπωρία του ασθενούς.

Αυτό πάντα διαγιγνώσκεται πριν από κάθε χειρουργική παρέμβαση με τον ακτινογραφικό έλεγχο (CBCT –3D ακτινογραφία).

Περιοδοντολόγος εν ώρα εργασίας 2