Πλαστική χειρουργική και Μικροχειρουργική

Ορισμένες φορές η δυσαρμονία στο χαμόγελο οφείλεται όχι στα δόντια αλλά στα ούλα. Συνήθη προβλήματα που μπορεί να προκύψουν είναι

Υφίζηση/ υποχώρηση των ούλων
Ουλικό χαμόγελο
• Ασσυμετρία ούλων
• Η συρρίκνωση των ούλων μετά από εξαγωγές
• Μελαγχρωματικές εναποθέσεις στα ούλα

Χρησιμοποιοώντας τις πιο εξελιγμένες τεχνικές πλαστικής χειρουργικής, με την βοήθεια οπτικής μεγέθυνσης και σε κάποιες περιπτώσεις του λέιζερ, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αισθητικά προβλήματα που σχετίζονται με τα ούλα σας

Περιοδοντολόγος εν ώρα εργασίας

ΚΛΙΝΙΚΗ

Περιστατικα