Έντονη υφίζηση στην περιοχή του κάτω κυνόδοντα λόγω προπέτειας στην θέση του δοντιού. Αντιμετωπίστηκε με συνδυασμό μοσχεύματος ούλου και αναγεννητικής πρωτεϊνης Emdogain