συνέδρια

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοδοντολογίας, EuroPerio 9

  • EuroPerio 9 - Gothenburg group, Papanikolaou, Παπανικολάου

Παρακολουθήσαμε το EuroPerio 9, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιοδοντολογίας του 2018 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Το συνέδριο είχε φέτος συμμετοχή μεγαλύτερη των 10.000 συνέδρων από όλον τον κόσμο. Δεδομένου των πιθανών επιπλοκών που μπορεί να εμφανίσουν τα εμφυτεύματα,