οδοντοστοιχία

Σταθεροποίηση οδοντοστοιχιών με εμφυτεύματα (Επένθετες)

Σε περιπτώσεις που λείπουν όλα τα δόντια, τα εμφυτεύματα μπορούν να προσφέρουν δραματική αύξηση της συγκράτησης και σταθερότητας της ολικής οδοντοστοιχίας. Η οδοντοστοιχία ΄κουμπώνει΄ πάνω σε μικρό αριθμό εμφυτευμάτων (2 έως 4) προσφέροντας σταθερή συγκράτηση

Αποκατάσταση όλων των δοντιών

Στις περιπτώσεις που λείπουν όλα τα δόντια, η χρήση εμφυτευμάτων μας επιτρέπει να στηρίξουμε ακίνητες προσθετικές εργασίες και να αποφύγουμε κινητές οδοντοστοιχίες