Εμφυτεύματα

Πιθανές επιπλοκές της θεραπείας με εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα είναι τεχνητές ρίζες, κατασκευασμένες από υψηλής καθαρότητας τιτάνιο, ενσωματωμένες στο οστό της γνάθου (παρόμοια με μια τεχνητή άρθρωση). Η σημαντική διαφορά είναι ότι τα εμφυτεύματα είναι εκτεθειμένα στα μικρόβια του στόματος και για αυτό είναι απαραίτητη η σχολαστική φροντίδα τους.

Για ποιους ασθενείς ενδείκνυται η θεραπεία με εμφυτεύματα;

Από το 1965 που τοποθετήθηκε το πρώτο εμφύτευμα στο Gothenburg της Σουηδίας έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τόσο στις τεχνικές όσο και στα υλικά, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι ασθενείς να επωφελούνται από τη θεραπεία με εμφυτεύματα.

Εμφυτεύματα ή διατήρηση δοντιού;

Τα ποσοστά επιτυχίας των εμφυτευμάτων είναι, σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες, παρόμοια των περισσότερων δοντιών μετά από περιοδοντική ή οδοντιατρική θεραπεία, ενώ τις περισσότερες φορές, η προσπάθεια διατήρησης, δεν αποκλείει τη λύση εμφυτεύματος στο μέλλον

Μόσχευμα Οστού στα Εμφυτεύματα

Τα μοσχεύματα οστών χρησιμοποιούνται για την αύξηση των διαστάσεων του οστού της γνάθου όταν δεν επαρκεί για την τοποθέτηση εμφυτεύματος. Γενικά στην εμφυτευματολογία χρησιμοποιούμε 2 είδη μοσχευμάτων:

Ατραυματική εξαγωγή και διατήρηση μετεξακτικού φατνίου

Με ατραυματική εξαγωγή και διατήρηση φατνίου οφελείται η αισθητική της περιοχής και η δυνατότητα τοποθέτησης εμφυτεύματος χωρίς ανάγκη ανάπλασης οστού με μόσχευμα

Σταθεροποίηση οδοντοστοιχιών με εμφυτεύματα (Επένθετες)

Σε περιπτώσεις που λείπουν όλα τα δόντια, τα εμφυτεύματα μπορούν να προσφέρουν δραματική αύξηση της συγκράτησης και σταθερότητας της ολικής οδοντοστοιχίας. Η οδοντοστοιχία ΄κουμπώνει΄ πάνω σε μικρό αριθμό εμφυτευμάτων (2 έως 4) προσφέροντας σταθερή συγκράτηση

Αντικατάσταση ενός ελλείποντος δοντιού

Σε περίπτωση έλλειψης ενός δοντιού, η λύση του εμφυτεύματος προσφέρει τη δυνατότητα να το αντικαταστήσουμε αποφεύγοντας το τρόχισμα των γειτονικών υγιών δοντιών που απαιτείται για την κατασκευή της γέφυρας.

Αντικατάσταση περισσότερων δοντιών με εμφυτεύματα

Σε περίπτωση που λείπουν περισσότερα δόντια, τα εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν στηρίγματα γεφυρών για την αντικατάσταση περισσότερων δοντιών

Αποκατάσταση όλων των δοντιών

Στις περιπτώσεις που λείπουν όλα τα δόντια, η χρήση εμφυτευμάτων μας επιτρέπει να στηρίξουμε ακίνητες προσθετικές εργασίες και να αποφύγουμε κινητές οδοντοστοιχίες