Αμερικάνικη Ακαδημία Περιοδοντολογίας (ΑΑΡ)

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας (EFP)

International Team for Implantology (ITI)

Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρία

Ευρωπαική Ομοσπονδία Οστεοενσωμάτωσης 

University of Gothenburg – Sahlgrenska Academy 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων