Περιοδοντολογικό Ιατρείο

Η Περιοδοντολογία είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη θεραπεία νόσων των ούλων που στηρίζουν τα δόντια και τη διάσωσή τους, την αισθητική των ούλων και τα οδοντικά εμφυτεύματα.

Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η περιοδοντίτιδα αποτελεί την κύρια αιτία απώλειας δοντιών στους ενήλικες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας. Οι καταστάσεις αυτές είναι σήμερα θεραπεύσιμες και, εφόσον αντιμετωπισθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, η απώλεια δοντιών δεν είναι κάτι αναπόφευκτο και ΄φυσιολογικό΄ σήμερα.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν σήμερα μια τεκμηριωμένη και σύγχρονη λύση για αποκατάσταση δοντιών που έχουν χαθεί. Με προσεκτικό σχεδιασμό της θεραπείας, ορθή τοποθέτηση του εμφυτεύματος, στοματική υγιεινή και περιοδικούς ελέγχους από τον περιοδοντολόγο έχουν πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας μετά την πάροδο 15 ετών.

Το ιατρείο μας παρέχει εξειδικευμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες που αφορούν τους τομείς της Περιοδοντολογίας και των Οδοντικών Εμφυτευμάτων.

Φιλοσοφία του ιατρείου μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με προσέγγιση κατά το δυνατόν συντηρητική και βασισμένη στην επιστημονική τεκμηρίωση.