Έντονη υπερπλασία των ούλων από λήψη φαρμάκων. Έγινε συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση.